Ekran rejimi
A A A
Yozuv kotaligi
A- A A+
Ekran dictor
Лаққа
2018-05-31 17:06:00
ОАВ чиқишлари

Жинсий вояга 3-4 йилда, тана узунлиги 45-50 см бўлганда етади. Урчиши апрелдан июннинг ўртасигача давом этади. Урғочиси йирик увилдириғини сув ўсимликларидан содда қилиб қурган уясига ташлайди.

Оқ амур
2018-05-31 17:04:30
ОАВ чиқишлари

Жинсий вояга 5-6 йилда етади Урчиши - Амударё ва Сирдарёда апрель-май ойларида ўтади. Серпуштлилиги 1 млн. ва ундан ортиқроқ увилдириқкача. Увилдириғи пелагик.

Сазан (зоғора балиқ)
2018-05-31 17:02:53
ОАВ чиқишлари

3-4 ёшда жинсий вояга етади. Увилдириғини порциялаб ташлайди. Урчиш даври – апрелдан июлгача. Серпуштлилиги 500 минг увилдириқкача. Увилдириғи пелагик.

Карас (кумуштовонбалиқ)
2018-05-31 17:00:05
ОАВ чиқишлари

3-4 ёшида жинсий вояга етади. Урчиш даври апрелдан то июнгача давом этади. Увилдириқарини икки порцияга бўлиб ташлайди. Серпуштлилиги 40-240 минг увилдириқ атрофида.

Чипор дўнгпешона
2018-05-31 16:58:49
ОАВ чиқишлари

4-5 ёшида жинсий вояга етади. Серпуштлилиги 1,5 млн. ва ундан ортик увилдирик атрофида. Урчиш даври Сирдарёда апрель-май ойларида ўтади. Фито ва зоопланктон (кискичбакачалар, коловраткалар) билан озиқданади

Оқ дўнгпешона
2018-05-31 16:33:09
ОАВ чиқишлари

4-5 ёшида жинсий вояга етилади. Сирдарёда апрель ойининг охирларида урчийди. Серпуштлиги 3 млн. ва ундан ортикрок увилдириқ атрофида. Увилдириғи пелагик бўлиб, сувда сузиб юради ва фақат оқимда ривожланади.

Истиқболли балиқ турларини етиштиришга яна бир қадам...
2018-05-31 16:29:28
ОАВ чиқишлари

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги “Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–2939-сонли қарори билан белгиланган, табиий ва сунъий сув ҳавзаларидаги балиқ

Карп балиқларини озиқлантириш
2018-05-31 16:24:23
ОАВ чиқишлари

Табиий озиқаларга (ҳовузнинг табиий озиқа захираси) — ҳовузларда табиий йўл билан ривожланадиган планктонлар, сув ўтлари, қисқичбақасимонлар (дафния, моина, артемия ва бошқалар), бактериялар,